RZETELNE SPORZĄDZENIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO ORAZ CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ OBIEKTU BUDOWLANEGO


Nr uprawnień MI/ŚE/487/2009

Rozmiar: 6651 bajtów


Każde zlecenie wykonania
audytu energetycznego lub charakterystyki energetycznej
rozpatrywane jest indywidualnie i sporządzane na podstawie:

 1. Dokumentacji technicznej uzyskanej od zleceniodawcy oraz wizji lokalnej

 2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
  3 czerwca 2014r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku ...

 3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
  12 kwietnia 2002r. (z późniejszymi zmianami)
  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 4. Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r.
  o charakterystyce energetycznej budynków

 5. Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
  (z późniejszymi zmianami)

 6. Polskich Norm


Świadectwo energetyczne Oława, Świadectwo energetyczne Jelcz Laskowice, Świadectwo energetyczne Brzeg, Charakterystyka energetyczna , Certyfikat energetyczny Oława, Certyfikat energetyczny Brzeg, Certyfikat energetyczny Jelcz Laskowice, Certyfikat budynku, audyt energetyczny, kolektory słoneczne, Oława, Stzelin, Brzeg, Jelcz-Laskowice, Wrocław, Dolnyśląsk